Nadmanganian sodu
Sep 19, 2018

Wspólnych produktów chemicznych sodu nadmanganianu. Mogą być używane jako utleniacz, bakteriobójcze, antidotum i może również służyć jako substytut nadmanganianu potasu. Eksplozji występuje w kwas siarkowy, sól amonowa lub nadtlenku wodoru. Gliceryny i etanol może powodować samozapalenie. Kontakt z reduktorami, związków organicznych i łatwopalnych substancji, takich jak siarki i fosforu powoduje niebezpieczeństwo spalania i wybuchu.