Dichromian sodu
Sep 19, 2018

Czerwony do pomarańczowo czerwone kryształy. Lekko higroskopijny. Utrata 100 ℃ krystalicznej wody, o 400 ℃ start rozkładu. Rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w alkoholu etylowym, wodny roztwór jest kwaśny. 1% ph roztworu wodnego wynosi 4,10% wodnego roztworu ph jest 3.5. Gęstość względna jest 2.348. Punkt topnienia 356.7 ℃ (bezwodny produkt). Istnieje silne utlenienie i organiczne tarcie lub uderzenie może powodować spalania.