Właściwości fizyko-chemiczne nadmanganianu potasu
Sep 19, 2018

Wygląd i charakter: fioletowy krystaliczne ciało stałe

Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie, ług, lekko rozpuszcza się w metanolu, aceton, kwas siarkowy

Gęstość: 1,01 g/mlat 25 ° c

Temperatura topnienia: 240° C

Rozpuszczalność w wodzie: 6,4 g/100 ML (20ºc) stabilność: stabilny, ale kontakt z palnych materiałów może spowodować pożar. Substancje, których należy unikać obejmują środki redukujące, silnych kwasów, materiałów organicznych, materiałów łatwopalnych, nadtlenki, alkohole i chemicznie aktywnych metali.

Silny utleniacz. Warunki przechowywania: Magazyn wentylacji, światło lekko rozładunku, z materii organicznej, redukującym, siarki, aby oddzielne składowanie materiałów łatwopalnych fosforu