Nadmanganian potasu
Sep 19, 2018

Nadmanganian potasu to czarno-fioletowe, smukłe, pryzmatyczne kryształy lub cząsteczki o niebieskim metalicznym połysku; bezwonny; łatwo eksploduje w kontakcie z pewnymi substancjami organicznymi lub tlenkami, rozpuszczalny w wodzie, alkaliczny, słabo rozpuszczalny w metanolu, acetonie, kwasie siarkowym, wzorze cząsteczkowym KMnO4, masa cząsteczkowa 158.03400. Temperatura topnienia wynosi 240 stopni C, jest stabilna, ale kontakt z łatwopalnymi materiałami może spowodować pożar. Substancje, których należy unikać, to reduktory, mocne kwasy, materiały organiczne, materiały łatwopalne, nadtlenki, alkohole i chemicznie aktywne metale.