Właściwości fizykochemiczne nadmanganianu sodu
Sep 19, 2018

Charakter: czerwony fioletowy kryształ lub proszek.

Gęstość względna: 2,47

Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie, etanolu i eterze, rozpuszczalny w ciekłym amoniaku.

Temperatura topnienia: 170 ° C

Temperatura wrzenia: 100 stopni C

Warunki przechowywania: wentylacja magazynu, lekkie ładowanie i rozładowywanie, oddzielone od materii organicznej, środka redukującego i łatwopalnego materiału siarkowego.


Para: Nadmanganian potasu

Następny: Nr