Nadmanganian potasu oczyszczania gazu

Nadmanganian potasu oczyszczania gazu

Miesza się z aktywowanego tlenku glinu i inne spoiwa, Nadmanganian potasu w postaci płynnej może być impregnowane w granulki jako chemicznych nośników do utleniania zanieczyszczeń gazowych, skutecznie tym dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenek azotu, formaldehyd, niższe Masa cząsteczkowa aldehydy i organicznych...

Czatuj teraz