Trzy chlorki chromu
Sep 19, 2018

Trzy chlorek chromu, określany jako chlorek chromu, ma wzór cząsteczkowy CrCl3 i masę cząsteczkową 158,36.

Bardzo stabilny, niełatwy w hydrolizie. Chlorek chromu jest ważnym surowcem do syntezy innych soli chromu. Odgrywa ważną rolę w syntezie nieorganicznej i organicznej. Jest głównym składnikiem syntetycznych dodatków paszowych. Jest stosowany głównie jako zaprawa i katalizator w przemyśle.