Stabilność Dwuchromian sodu
Sep 19, 2018

1. łatwy do higroskopijny, proszek. jest silnym utleniaczem. Kontakt z materii organicznej tarcia, wpływ może powodować spalania. Odporność na korozję.

Łatwe do trójwartościowego.

2. stabilność: stabilny.

3. zabronione ligand: silne obniżenie agenta, alkohol, woda, aktywne proszków metali, siarka, fosfor, kwas.

4. warunki w celu uniknięcia kontaktu: wilgotne powietrze. 5. agregacja zagrożenia: nie zagregowane.


Para: Nr

Następny: Kwas chromowy