Właściwości fizyczne dwuchromianu sodu
Sep 19, 2018

Wygląd i charakter: pomarańczowo-czerwona krystalizacja, łatwa w higroskopijności.

Temperatura topnienia (℃): 357 (bezwodny)

Gęstość względna (woda = 1): 2,35

Temperatura wrzenia (℃): 400 (bezwodna)

Wzór cząsteczkowy: Na2cr2o7 2H2O

Masa cząsteczkowa: 297,99 Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w alkoholu.