Krzemian potasu
Sep 19, 2018

Białe kryształy lub proszki. Bezwonny i bez smaku. Gęstość względna krystalizacji w sześciennym układzie wynosiła 3,08, a gęstość względna kryształów sześciennych wynosiła 2,665 (17 ℃). Lekko kwaśny. Jest higroskopijny. Słabo rozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w kwasie solnym, rozpuszczalność nieznacznie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Nierozpuszczalny w alkoholu. Hydroliza fluorku potasu, fluorowodoru i kwasu krzemowego w gorącej wodzie.