Właściwości fizyko-chemiczne chlorku chromu trzy
Sep 19, 2018

Trichlorek chromu jest głównie fioletowy kryształ monoclinic, jonów chromu w ośmioboczną przestrzeni tworzą jonów chlorkowych na pręt sześciokątny. Gęstość względna jest 1.76 g/cm3, temperatura topnienia wynosi 83 stopni i gęstość jest 2.87.

To jest łatwe do deliquescence, rozpuszcza się w wodzie, fioletowy w rozcieńczonym roztworze, zielony w stężony roztwór, a pH w 0.2mol / L roztwór jest 2.4. Rozpuszcza się w alkoholu, słabo rozpuszczalny w acetonie, prawie nierozpuszczalnych w eterze.

Stabilny w temperaturze pokojowej i ciśnienia atmosferycznego, aby uniknąć światła, otwartego ognia i wysokiej temperatury. Sublimacji 950 stopni Celsjusza i rozkładać w 1300 stopni Celsjusza.


Para: Trzy zastosowania chlorku chromu

Następny: Nr