Sprawy wymagające uwagi podczas przechowywania dwuchromianu sodu
Sep 19, 2018

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym magazynie. Trzymać z daleka od ognia i ciepła. Temperatura przechowywania nie większa niż 35 ℃, wilgotność względna nie większa niż 75%. Uszczelka do pakowania. Powinny być z czynnikiem redukującym, alkoholem i innym oddzielnym przechowywaniem, unikać mieszanego przechowywania. Pomieszczenie do przechowywania powinno być wyposażone w odpowiednie materiały, aby uwzględnić wycieki.