Dichromian sodu do garbowania skóry

1. Własność fizykochemiczna Nazwa angielska: dichromian sodu Nazwa alternatywna: dwuchromian sodu Wzór chemiczny: Na2Cr2O7 · 2H2O Względna masa cząsteczkowa: 297,99 Rodzaj chemikaliów: substancja nieorganiczna - sól sodowa dichromianu Rodzaj kontroli: dichromian sodu (trujący) Składowanie: przechowywać w Zamknięte...

Czatuj teraz