Dichromian sodu do produkcji grafitu

Dwuchromian sodu, jako silny utleniacz, może powodować spalanie, gdy styka się, ociera i uderza w materię organiczną. Jest korozyjny i łatwo redukuje się do trójwartościowego chromu. Jest stabilny; niedozwolone pasujące substancje to silny środek redukujący, alkohol, woda, aktywny proszek metalowy, ...

Czatuj teraz