Dichromian sodu do produkcji barwników

Dwuchromian sodu jest ważnym podstawowym surowcem chemicznym. Jest stosowany jako pomocniczy w przemyśle drukarskim i farbiarskim, przemyśle galwanicznym i przemyśle skórzanym. Ma szczególną zdolność barwienia i jest szeroko stosowany w barwieniu szkła i barwieniu tkanin. Używany jako utleniacz do barwnika anilinowego ...

Czatuj teraz